برنامه کره ای Street Woman Fighter 2023 زیرنویس قسمت ویژه 2 اضافه شد.